Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rei 22924fd5a6 1.4.0 10 miesięcy temu
icons Version 1.2 1 rok temu
.eslintrc.js closes #1 | Add option for allow/blocklist, improved options menu design 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Version 1.2 1 rok temu
createXPI.sh version 1.2.1 1 rok temu
main.css version 1.2.1 1 rok temu
main.js closes #2 | Title observe 10 miesięcy temu
manifest.json 1.4.0 10 miesięcy temu
settings.html closes #1 | Add option for allow/blocklist, improved options menu design 1 rok temu
settings.js closes #1 | Add option for allow/blocklist, improved options menu design 1 rok temu

README.md

no-caps firefox

this is a firefox port of the chrome addon “no-caps”.

download the firefox version here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/no-caps-ff/

unlike the original addon, this version also features a basic settings-ui. the settings ui simply lets you specify some domains where you don’t want the addon to execute.